Signum Saxophone Quartet e Alexej Gerassimez

Signum Saxophone Quartet e Alexej Gerassimez

Teatro Auditorium Manzoni

lunedì 04 aprile 2022

La grande Musica... Insieme a Bologna

 

 

Lunedì 4 aprile 2022

SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

ALEXEJ GERASSIMEZ percussioni

 

Programma:

Musiche di